Dewch i Drafod Gwaith Ieuenctid – Let’s Talk Youth Work – Young People Survey

Prynhawn Da,

Diolch i chi am yr ymatebion hyd yma ar gyfer arolwg Dewch i Drafod Gwaith Ieuenctid. Os ydych chi dim wedi cymred rhan eto neu anfon yr arolwg nôl i ni, cofiwch y dyddiad cau yw 14 Ionawr 2019.

Mae’r ymatebion yn ddefnyddiol iawn a gellid eu gwella gyda dyfyniadau gan bobl ifanc i helpu llunio’r Strategaeth Gwaith Ieuenctid. Mae’n groeso i gynnwys y rhain yn y daflen ymateb neu gynnwys fel dogfen ar wahân.

Anfonwch eich ymatebion i bwrddgwaithieuenctid@llyw.cymru

Diolch yn fawr

Good Afternoon,

Thank you for those responses we have received so far for the Let’s Talk Youth Work Survey. If you have not yet undertaken the survey or sent them through to us, please remember the closing date is 14 January 2019.

We have found the responses very useful and recognise they could be enhanced with quotes from young people to help shape the developing Youth Work Strategy. Please feel free to include these in the feedback sheet, or include as a separate document.

Please send your responses to youthworkboard@gov.wales

Many Thanks

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt