PWRPAS Y GYMDEITHAS

 • I hyrwyddo ymarfer gwaith ieuenctid yng Nghymru
 • I ddarparu corff annibynnol, unedig, democrataidd a cynrychiadol gweithwyr ieuenctid yng Nghymru
 • I ddylanwadu polisi cymdeithasol sy’n berthnasol a gwaith ieuenctid a phobl ifanc yng Nghymru
 • I ddatblygu gwybodaeth cynhwysol a rhwydwaith cyfathrebu rhwng gweithwyr ieuenctid yng Nghymru

ASSOCIATION PURPOSES

 • To promote the practice of youth work in Wales
 • To provide an independent unified, democratic and representative body for youth workers in Wales
 • To influence social policy relating to youth work and young people in Wales
 • To develop an inclusive and informative communication network between youth workers in Wales

Newyddion / News

 • inquiry into Education Otherwise than at School
 • AYWC-the_news
  Draft Youth Work National Occupational Standards Consultation
 • AYWC-the_news
  Rhannwch yr e-bost yma gyda'ch rhwydweithiau / Youth Work Excellence Awards 2019 – Nominations now open!
 • header-yww-en_crop
  Youth Work Bulletin - Winter 2018

Membership / Aelodaeth

Choose your membership or sponsorship level from the dropdown below and subscribe safely via PayPal.
Dewiswch eich aelodaeth neu lefel nawdd o’r rhestr isod ac yn tanysgrifio yn ddiogel trwy PayPal.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt