If your organisation believes that you should be represented on this page then please send the correct link and your logo to us. We will then review and add to this page.

Os yw’ch sefydliad yn credu y dylech gael eich cynrychioli ar y dudalen hon yna anfonwch y ddolen gywir a’ch logo atom ni. Yna byddwn yn adolygu ac yn ychwanegu at y dudalen hon.

Key Representative Bodies in Wales / Cyrff Cynrychioliadol Allweddol yng Nghymru
National Youth Organisations / Sefydliadau Ieuenctid Cenedlaethol
Local Projects / Prosiectau Lleol
Professional Youth Work Training Providers in Wales / Darparwyr Hyfforddiant Gwaith Ieuenctid Proffesiynol yng Nghymru
Research & Resources / Ymchwil ac Adnoddau
Unions and Campaigns / Undebau ac Ymgyrchoedd
International Organisations / Sefydliadau Rhyngwladol

Newyddion / News

 • AYWC-the_news
  Draft Youth Work National Occupational Standards Consultation
 • AYWC-the_news
  Rhannwch yr e-bost yma gyda'ch rhwydweithiau / Youth Work Excellence Awards 2019 – Nominations now open!
 • header-yww-en_crop
  Youth Work Bulletin - Winter 2018
 • eductaion-wales-logo
  Dewch i Drafod Gwaith Ieuenctid - Let's Talk Youth Work - Young People Survey

Membership / Aelodaeth

Choose your membership or sponsorship level from the dropdown below and subscribe safely via PayPal.
Dewiswch eich aelodaeth neu lefel nawdd o’r rhestr isod ac yn tanysgrifio yn ddiogel trwy PayPal.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt